Over ons ProPlus Klant worden

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een centraal thema in het beleid van PAT Europe. Onze hoofdvestiging is volledig energieneutraal, wij bieden een werkplek aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en wij bieden - als erkend leerbedrijf - studenten de kans om werkervaring op te doen binnen onze organisatie.

Energieneutraal

Bij de bouw van onze nieuwe hoofdvestiging zochten wij zoveel mogelijk naar nieuwe mogelijkheden om zuiniger met energie om te gaan. Na een onderzoek van Visser elektrotechniek kwamen wij tot de heuglijke conclusie dat er geheel energieneutraal gewerkt kon gaan worden.

Dat PAT Europe nu geheel energieneutraal werkt, ligt ten grondslag aan het zonne-energiesysteem op basis van de wereldwijd beproefde SolarEdge-technologie. Dit systeem - bestaande uit 336 zonnepanelen - staan in de oost-west opstelling. Deze opstelling zorgt voor een gelijkmatige energieopbrengst over de dag. Een mooie verdeling voor pieken in de ochtend - als het wagenpark wordt opgeladen - en de pieken in de middag - als de elektrische heftrucks en de stapelaars aan de beurt zijn. Daarnaast is het gehele magazijn voorzien van energiezuinige LED-verlichting.

Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt

Wij vinden het belangrijk om als groothandel maatschappelijk iets toe te voegen. Om die reden bieden wij mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een werkplek. Wij vinden het prettig om op deze manier iets voor deze groep te kunnen betekenen.

Ook is er een samenwerkingsverband met een aantal sociale werkplaatsen in de regio om ook deze groep mensen iets te bieden. Zij voeren wekelijks verpakkingswerkzaamheden voor ons uit.

Erkend leerbedrijf

PAT Europe biedt studenten de mogelijkheid om werkervaring op te doen binnen onze organisatie. Er zijn op verschillende afdelingen mogelijkheden om zowel een BOL- (beroepsopleidende) als BBL- (beroepsbegeleidende) stage te volgen. Door de platte organisatiestructuur leren studenten niet alleen verschillende inhoudelijke werkzaamheden, maar ook hoe je als werknemer binnen een organisatie beweegt en omgaat met collega’s.

Business Social Compliance Initiative

Door de activiteiten van PAT Europe in Azië neemt de organisatie deel aan het Business Social Compliance Initiative (BSCI). Dit initiatief heeft als doel goede arbeidsomstandigheden te waarborgen. Hierbij kan worden gedacht aan:

• Voorzieningen voor een veilige en gezonde werkvloer

• Geen dwang- en kinderarbeid

• Uitbetalen van ten minste een gegarandeerd minimumloon

• Arbeidsduur en overwerk

• Geregeld medezeggenschap


Wij vinden het belangrijk om niet alleen binnen de eigen organisatie maatschappelijk verantwoord te ondernemen, maar ook daar waar mogelijk in de andere bedrijfstakken waar we mee in aanraking komen.