Om PAT Europe ProPlus Bli kunde

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar er et sentralt tema i politikken til PAT Europe. Hovedkontoret vårt er energinøytralt. Vi tilbyr muligheter til personer som sliter med å få seg jobb, samtidig som vi som en anerkjent opplæringsbedrift gir studenter mulighet til å få arbeidserfaring i organisasjonen vår.

Energinøytralt

Under byggingen av det nye hovedkontoret vårt lette vi etter nye muligheter for å bruke energi på en mest mulig effektiv måte. Vi leide inn Visser Elektrotechnieks, og resultatene deres viste at vi kan arbeide helt energinøytralt.
 
PAT Europe kan nå altså drives helt energinøytralt, takket være et solenergisystem basert på Solar Edge Technology, som er utprøvd over hele verden. Dette systemet består av 336 solcellepaneler, som er plassert med en øst-til-vest-orientering. Dette oppsettet sikrer en jevn effekt i løpet av dagen og gir en god fordeling i den travleste perioden om morgen når bilparken lades, og om ettermiddagen når det er de elektriske gaffeltruckene som står for tur. Dessuten er lageret utstyrt med energieffektiv LED-belysning.

Folk med ulemper på arbeidsmarkedet

Som grossist synes vi det er viktig å bidra sosialt. Derfor tilbyr vi arbeidsplasser til mennesker som ofte faller gjennom i arbeidsmarkedet. Det er en glede for oss å kunne utgjøre en forskjell for denne gruppen.

Vi har også samarbeid med en rekke vernede bedrifter i regionen, slik at vi kan bidra til denne gruppen mennesker. De utfører ukentlig pakkearbeid for oss.

Anerkjent opplæringsbedrift

PAT Europe gir studenter muligheten til å få arbeidserfaring innenfor organisasjonen. Det finnes muligheter, innen ulike avdelinger, til å fullføre lærlingopplegg med både BOL (profesjonell opplæring) og BBL (profesjonell hjelp). Den flate organisasjonsstrukturen gjør at studentene ikke bare lærer forskjellige arbeidsoppgaver – de lærer også hvordan man oppfører seg i en organisasjon, og hvordan man behandler kolleger.

Business Social Compliance Initiative

På grunn av PAT Europes virksomhet i Asia, deltar bedriften i Business Social Compliance Initiative (BSCI). Dette initiativet har som mål å sikre gode sysselsettingsforhold, og følgende punkter tas med i betraktningen:
  • Fasiliteter for en trygg og sunn arbeidsplass
  • Ingen tvang eller barnearbeid
  • Garantert betaling av lovlig minstelønn
  • Arbeidstid og overtid
  • Regulert deltagelse
Vi synes det er viktig at vi ikke bare har et samfunnsansvar innenfor egen organisasjon, men også i forhold til andre bransjer vi kommer i kontakt med.