Om PAT Europe ProPlus Bliv kunde

Virksomhedens sociale ansvar

Virksomhedens sociale ansvar er et centralt emne i PAT Europes politik. Vores hovedkontor er fuldt ud energineutralt, vi tilbyder en arbejdsplads til folk, der er mere uheldigt stillet på arbejdsmarkedet, og vi giver – som anerkendt praktiksted – eleverne mulighed for at få erhvervserfaring indenfor vores organisation.

Energineutral

Med opførelsen af vores nye hovedkontor søgte vi efter nye muligheder med hensyn til så vidt muligt at bruge energi på en mere effektiv måde.  Efter at have kigget nærmere på mulighederne angående elektroteknik, kom vi frem til den glædelige konklusion, at vi kunne arbejde fuldstændigt energineutralt.
 
At PAT Europe nu drives fuldstændigt energineutralt, skyldes det solcelleanlæg, der er baseret på den fremragende SolarEdge-teknologi. Dette anlæg – der består af 336 solcellepaneler – er placeret i en øst-vest-opsætning. Denne opsætning sikrer en mere jævn produktion af strøm hele dagen igennem. En god fordeling med højdepunkt om morgenen – når bilparken bliver opladet – og et højdepunkt om eftermiddagen – når det gælder de elektriske gaffeltrucks og stablerne. Endvidere er hele lagerbygningen udstyret med energibesparende LED-belysning.

Folk, der er dårligere stillet på arbejdsmarkedet

Vi mener, at det er vigtigt at tilføje noget socialt som grossist. Derfor tilbyder vi en arbejdsplads til folk, som er dårligere stillet på arbejdsmarkedet. Vi er glade for, at kunne gøre en forskel for den gruppe.
 
Der er også mulighed for et partnerskab med en række beskyttede værksteder i regionen for ligeledes at tilbyde noget til denne gruppe mennesker. De udfører ugentligt pakkearbejde for os.

Anerkendt praktiksted

PAT Europe giver elever mulighed for erhvervsarbejde i vores organisation. Der er mulighed for at få en praktikplads, hvor man følger både en BOL (professionel oplæring) såvel som en BBL (faglig bistand) på forskellige afdelinger. På grund af den flade organisationsstruktur lærer eleverne ikke alene forskellige selvstændige arbejdsaktiviteter, men også hvordan man opfører sig i en organisation ,og hvordan man fungerer sammen med kolleger.

Business Social Compliance Initiative

På grund af PAT Europes aktiviteter i Asien, deltager organisationen i Business Social Compliance Initiative (BSCI). Dette initiativ har til formål at sikre gode arbejdsforhold. Herunder tager man højde for:
 
  • Sikre og sunde faciliteter for fabriksarbejderne
  • Ingen tvangs- eller børnearbejde
  • Udbetaling af mindst den garanterede mindsteløn
  • Ansættelsesvarighed og overarbejde
  • Reguleret deltagelse
Vi mener, at det er vigtigt, at vi ikke alene løfter virksomhedens eget sociale ansvar inden for vores egen organisation, men også, hvor det er muligt, i andre industrier, som vi har kontakt med.